Đồng hồ, công tắc áp lực, hộp đồng hồ

Van công nghiệp, điện từ

Phụ kiện gang, đai sửa chữa, đai khởi thuỷ

Phụ kiện ống các loại

Khớp nối mềm

Ống các loại

thông tin liên hệ
Hotline
Hotline
0985 316 650 - 0945 318 368

Phụ kiện gang

Hộp van DN100
Hộp van DN100
Hộp van DN150
Hộp van DN150
Cút gang 11,25° - 22,5°BB
Cút gang 11,25° - 22,5°BB
Cút gang 11,25° - 22,5°FF
Cút gang 11,25° - 22,5°FF
Cút gang 45° BB
Cút gang 45° BB
Cút gang 45° FF
Cút gang 45° FF
Cút gang 90° BB
Cút gang 90° BB
Cút gang 90° FF
Cút gang 90° FF
Bích đặc gang
Bích đặc gang
Bù BB
Bù BB
Bù BU
Bù BU
Côn thu BB
Côn thu BB
Côn thu FF
Côn thu FF
Tê gang BBB
Tê gang BBB
Tê gang FFF
Tê gang FFF
Tê gang FFB
Tê gang FFB
Đai ngàm dùng cho ống HDPE
Đai ngàm dùng cho ống HDPE
Tê xả cặn BBB
Tê xả cặn BBB
Tê xả cặn FFB
Tê xả cặn FFB
Thập gang BBBB
Thập gang BBBB